top of page

eGift Card

‏50 ₪

על טעם ועל העדפת ריח, אין מה להתווכח.
כשמעניקים שובר מתנה, לא טועים, המתנה בטוח תשמח ותהיה לשביעות רצון המקבלים אותה ולפי טעמם האישי.
הוסיפו ברכה בהערות ונשמח לכתוב ולהקדיש את מילותיכם.
...
על טעם ועל העדפת ריח, אין מה להתווכח. כשמעניקים שובר מתנה, לא טועים, המתנה בטוח תשמח ותהיה לשביעות רצון המקבלים אותה ולפי טעמם האישי. הוסיפו ברכה בהערות ונשמח לכתוב ולהקדיש את מילותיכם.

‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
סכום אחר
bottom of page